Landbruget

Mit kerneområde

Landbruget er helt klart mit kerneområde idet jeg er uddannet landmand og landbrugstekniker. Jeg har tidligere arbejdet med forsøg og undervist på landbrugsskole.

Det er klart, at min faglige baggrund indenfor landbruget giver mig en særlig fordel, når jeg ringer ud til landmændene og booker møder til forsikringsmæglere og uddannelseskonsulenter. Jeg ved om nogen hvad landmændene kæmper med i deres hverdag, og det er en stor fordel at kunne tale ”deres sprog”.

 

Får kunderne til at føle sig “vigtig”

Min fagkyndighed indenfor landbruget bevirker også, at det er nemmere for mig at vække landmændenes interesse overfor de kurser som løbende udbydes.

Jeg formår at sætte tanker i gang idet jeg planter en følelse af engagement hos dem således, at de føler sig ”vigtige” på forhånd. Når de ankommer til mødet, er det med viljen til at få noget ud af dagen, de har forberedt sig og glæder sig til at mødes om en fælles interesse. Det er guld værd for mødeafholderen.

Jeg vil gerne vide mere – helt uforpligtende

“Vi har mange gange gjort brug af Sandbergs erhvervsbooking, med gode resultater. Vores kunder skal findes inden for landbrug…”

JAN SKOV JENSEN

SCAN-KILL A/S